Reviews van deze auteur

Niet geleverde tickets!!!!!!!!

Review over StubHub

Ik ben de zoveelste waarbij de tickets NIET worden geleverd. Hoe kan het dat dit bedrijf nog steeds kan bestaan?????????????????
Op mijn mail: GEEN reactie!!

Sterke punten
NIETS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zwakke punten
komen afspraken niet na, De 100% garantie van leveren tickets klopt NIET!
Hoe kan het dat dit bedrijf nog steeds bestaat? Waar kan er een klacht worden ingediend die het bedrijf echt aanpakt?????

reacties: